Tavshedspligt​

Ar​bejdsvilkår og FOA

I Alta Pleje lægger vi vægt på, at vores team overholder deres tavshedspligt og loyalitet overfor egen team, og deres egne værdier. Vi er et team, som holder personalemøde en gang måneden. Dette er med til at give et overblik over arbejdsmiljøet og trivsel på arbejdspladsen. Til selve mødet bliver der drøftet om arbejdsmiljøet. 

​Mødet bliver anvendt til at ruske teamet tættere sammen, og muligheden for vidensdeling indenfor faget og b.la. vigtigheden i hygiejne og påklædning samt at træne vores medarbejder til at blive bedre hele tiden. Arbejdsvilkårene er samarbejde med FOA’s overenskomst, såsom løn, arbejdstider, sygdom, ferie mm. Der vedlægges et eksemplar af ansættelseskontrakten.

Vi følger Straffelovens § 152 angående tavshedspligt.

Læs mere om § 152

Personalekrav herunder krav til personalets kompetencer

Vores personale har kompetencer indenfor gode kommunikation, omsorg, støtte og det afspejler sig hele vejen gennem arbejdet samt, at vores medarbejder har en bred forståelse i at kunne agere med forskellige typer af mennesker. Hvilket kan betyde at vi kan udleve vores interne regelsæt, som er en del af vores opgave og vision. Vi har kvalificeret medarbejder som kan fuldføre alt dokumentation med vedligeholdende danskkundskab, for at sikre os den bedste og optimale pleje. For at vi i Alta pleje kan agere på bedst vis, så er det vigtigt for os at benytte os af FSI som er en kerne i vores opgave. Vi sørger for at gøre vores medarbejdere mere fagligt kompetente, da vi uddanner vores medarbejder løbende til at blive klædt godt på og samt gøre brug af deres kompetencer. Alle medarbejder har gennemgået et AMU-kursus i hygiejne samt kommer til evalueringer, hvor vi tjekker op på at det vedligeholdes, samt at vi holder fast i hvad vi står for sammen.

Som virksomhed vil vi sørge for at alle vores medarbejder får en brandkursus, da det er vigtigt for vores medarbejder at kunne handle aktivt i uhensigtsmæssige situationer.

Alta Pleje har en hygiejne bog tilgængelig for medarbejdere, som er opdateret indenfor de internationale retningslinjer fra SSI.

Vores sundhedsfaglige medarbejder tager udgangspunkt i at alt bliver dokumenteret i omsorgssystemet. I Alta Pleje har ledelsens/planlægger ansvar for at sikre dokumentation er fuldført korrekt under arbejdet.

Under ansættelse med hentes børneattester og straffeattester samt kørekort bliver udleveret til virksomheden b.la. uddannelsesbevis eller erfaring indenfor faget, ved at indhente reference og lønsedler. Det er vigtigt for os, at vi kan som virksomhed levere det vi lever op til, da vi yder en form for omsorg samt professionalisme indenfor faget.

​Der bliver specifikt beskrevet i ansættelseskontrakten for medarbejdere at der ikke må modtages gaver og arv, jf. servicelovens §144. Der forventes udover de almindelige regler om tavshedspligt, en fortrolighed hvad angår arbejdsmiljøet, samt en varetagelse af borgernes tillid, jf. loven om tavshedspligt, forvaltningsloven § 27.

Alta plejes medarbejder har til ansvar og indforståelse for databeskyttelsespolitik, hvori det indebærer persondata for den enkelte borger samt hvordan vi som medarbejder forholder os til den gældende lovgivning. Virksomheden Alta pleje vil være den primære databehandler, da vi behandler overfølsomme oplysninger hvorved at vi behandler disse oplysninger igennem kommunen platform Nexus eller Cura. De oplysninger som vi indsamler er for at kunne sikre borgerne og relevante parter, at kunne varetage disse opgaver som vi har fået delegeret.

​Vi som sundhedsfagligt personale behandler borgerens persondata således;

  • ​Behandling af både almindelige persondata, overfølsomme persondata samt CPR-nummer.
  • ​Vi bruger disse data til et bestemt samt relevant formål.
  • ​Vi gennemtjekker, samt opdatere borgerens persondata
  • ​Vi gør ikke brug af borgerens persondata, når det ikke længere findes relevant.
  • ​Vi sikre altid at arbejde indenfor et lovligt grundlag for viderebehandling af persondata.
  • ​Vi videregiver ikke borgerens persondata uden borgerens afgivelse, samt uden et lovligt grundlag.

Som sundhedsfaglig er vi bevidste om at der afholdes morgenmøde, da der bliver gennemgået en triage tavle, hvor vi har til opgave at gennemgå borgerens aktuelle tilstand og deraf kunne konkludere til videre behandling. Som sundhedsfaglig, gøre vi brug af den viden vi har omkring netop det emne vi omgås i, det er med til at sikre at vores arbejde samt observationer bliver fuldengjort hvor det også dokumenteres i omsorgssystemet.

Derfor skal du vælge Alta Pleje

Vi kører rundt til kunder i hele København samt store dele af Sjælland

Vi har mulighed for at tilbyde 24-timers døgnvagt til dine kære

Kontakt os for at få en snak om dine behov

Kontakt os i dag for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vurderet 5 ud af 5 i rating på Facebook.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt